Female

Anne Marie Kjær

Formand

Tonny Rasmussen

Tonny Rasmussen

Næstformand

Female

Rikke Knudsen

Kasserer

Female

Christina Astrup

Sekretær og DH Kontakt

Female

Charlotte Gregersen

Bestyrelsesmedlem

Thomas Theilmann

Web