Championatsfest

Kære medlem

Atak har hermed fornøjelsen at invitere dig til championatsfest Lørdag d. 16 Februar 2019 i jvb´s restaurant.

Prisen for medlemmer er kr 0,-
Ikke medlemmer kr 300,-