Generalforsamling i FDT

Søndag den 7. april 2024, kl. 10.00 i Stald Cafeen eller ”smagsrummet” på Jysk Væddeløbsbane

Spisning under løbene som starter kl.14.00. Der er lidt at spise kl.10.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse (download)

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

5. Fastsættelse af kontingent fra klubberne.

6. Indkomne forslag fra bestyrelse og klubber.)

7. Valg af formand (Jørgen B Pedersen modtager genvalg)

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer På valg er: Iver Jessen & Tonny Rasmussen

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Nuværende 1.supl. Heidi Nygaard og 2.supl. Torben Pedersen.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant (nu værende Bjarne Sørensen- Kurt Larsen)

11. Eventuelt (se diskussions oplæg fra Lunden)


Du bedes venligst anmelde navnene på de delegerede fra din klub, samt øvrige deltagere til

undertegnede på: tlf.: 21 46 25 48 eller jbapedersen@outlook.dk,

senest fredag 2/4 2024. Giv besked om i ønsker at deltage i spisningen, under løbene, som afvikles efter generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Formand Jørgen B Pedersen

Skriv et svar