Generalforsamlingen i Aarhus Travamatørklub

Generalforsamling

Aarhus Travamatørklub takker for en god og hyggelig generalforsamling d. 30. marts.
Tre af bestyrelsens 5 medlemmer var på valg, Anne-Marie Kjær, Tonny Rasmussen og Christina Astrup.
Der var ingen som stillede op som modkandidater og alle tre blev genvalgt.
Bestyrelsen har konstitueret sig således:
Formand: Anne-Marie Kjær
Næstformand: Tonny Rasmussen
Kasserer: Rikke Knudsen
Sekretær: Christina Astrup
Hjemmeside: Thomas Theilmann

Referat kan læses her

Skriv et svar