Indkaldelse til Genralforsamling i ATAK

Tirsdag den 15. maj 2018 kl. 19:00 i Galopbaren.

Dagsorden:

* Valg i dirigent
* Formandens beretning
* Regnskabet fremlægges til godkendelse
* Valg af formand(Kim Holleufer)
* Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (Thomas Theilmann og Kim Madsen)
* Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer for 1 år (Poul Søgaard ønsker at forlade bestyrelsen)
* Valg af bestyrelsessuppleanter
* Valg af revisor
* Valg af revisorsuppleant
* Fastsættelse af kontingent
* Indkomne forslag
* Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 12 maj 2018.

Under og efter generalforsamlingen er klubben vært for et lille traktement.

Mvh Bestyrelsen