Nyt fra bestyrelsen

Ny bestyrelse i ATAK

Vi har i ATAKs bestyrelse desværre været nødt til at sige farvel til vores næstformand Christian Andersen. Christian har ønsket at prøve noget nyt med sine heste, og har derfor skiftet licens til Skive Trav. Af samme årsag har han trukket sig fra bestyrelsen. 

Vi vil gerne takke Christian for hans arbejde og gode ideer og ønsker ham samtidig alt muligt held og lykke i Skive. 

Omvendt glædeligt har vi i bestyrelsen kunne sige velkommen til Karen Broström, der var 1. suppleant, og derfor er indtrådt i bestyrelsen og overtaget Christians post som næstformand. 

Bestyrelsen ser derfor nu ud som følgende:

Formand: Anne-Marie Kjær

Næstformand: Karen Broström

Sekretær: Christina Astrup

Kasserer: Rikke Knudsen

Webmaster og facebook: Christina Jørgensen

Generalforsamlingen udsat

Under normale omstændigheder vil generalforsamlingen finde sted i løbet af marts, men grundet corona og forsamlingsforbuddet er dette desværre ikke en realistisk mulighed i år. 

På nuværende tidspunkt er generalforsamlingen derfor udsat på ubestemt tid. Vi forventer at indkalde til generalforsamlingen når forsamlingsforbuddet er hævet til min. 50 igen.