Indkaldelse til Generalforsamling i ATAK

Sted: Tutten, Jydsk Væddeløbsbane.

Tirsdag 20. februar 2024 kl. 19:00

Generalforsamling

Dagsorden:

– Valg af dirigent 

– Formandens beretning 

– Regnskabet fremlægges til godkendelse 

– Valg af formand – Anne Marie Kjær modtager genvalg.

– Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – Tonny Rasmussen modtager ikke genvalg. Christina Astrup modtager genvalg. 

– Valg af bestyrelsessuppleanter

– Valg af revisor

– Valg af revisorsuppleant

– Indkomne forslag

– Oplæg fra Anders Ebsen

– Eventuelt 

Forslag der ønskes behandlet, skal være i bestyrelsens hænde senest fredag den 16. februar 2024. Kan mailes til os på: aatak@outlook.dk

I forbindelse med generalforsamlingen vil ATAK være vært for et lille traktement 

Vi opfordrer ligeledes vores medlemmer til at sende deres mail til os på aatak@outlook.dk og herved give accept til, at vi fremover må fremsende indkaldelsen til generalforsamlingen på mail, da porto pr. brev er steget voldsomt.

På bestyrelsens vegne 

Horsens, den 5. februar 2024

Skriv et svar