Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Travsports Centralforbund (DTC)

Generalforsamling
Generalforsamling

Tid: Lørdag den 15. juni 2024 kl. 11.00

Sted: På Jysk Væddeløbsbane Observatorievejen 2 Aarhus

Dagsorden 

  1. Valg af dirigent
  2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af årsrapport
  4. Fastlæggelse af honorar til bestyrelsen
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af Travsportens Overdomstol
  7. Valg af avlskommission
  8. Valg af revisor
  9. Debat om vision for travsporten
  10. Eventuelt

Det bemærkes – under pkt. 5 er der ikke noget til behandling

Frokost

Der bydes på frokost efter generalforsamlingen kl. 12.30

Foredrag kl. 13.00

Jørgen Kold fra ’Seges Innovation’ holder foredrag om dyrevelfærd, transport af heste og anden relevant lovgivning og retningslinjer for hold af heste.

Velkommen til generalforsamling, frokost og foredrag

Tilmelding på formand@trav.dk senest den 5. juni 2024

Inviter gerne folk fra jeres bane eller forening med til dagen – husk blot tilmelding.

Venlig hilsen

Egon Jensen, Formand DTC

Skriv et svar