Indkaldelse til Generalforsamling i ATAK

Bestyrelsesmøde

Onsdag 14. juli 2021 kl. 19:00

Sted: Jydsk Væddeløbsbanes Restaurant MIB

Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Regnskabet fremlægges til godkendelse
 • Valg af formand (ikke på valg i 2021)
 • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (Rikke og Karen er på valg. Karen Brostrøm modtager ikke genvalg. Rikke Knudsen modtager genvalg)
 • Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år. (Christina Jørgensen ønsker ikke at fortsætte)
 • Valg af bestyrelsessuppleanter
 • Valg af revisor
 • Valg af revisorsuppleant
 • Indkomne forslag
 • Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet, skal være i bestyrelsens hænde senest 4 dage før generalforsamlingen. Allerede modtagne forslag er medtaget.

Efter generalforsamlingen er klubben vært for et lille traktement. Ligesom der vil blive udleveret en t-shirt med logo.

Vi opfordrer ligeledes vores medlemmer til at sende deres mail til os på aatak@outlook.dk og herved give accept til, at vi fremover må fremsende indkaldelsen til generalforsamlingen på mail.

NB – På den udsendte indkaldelse står der desværre tirsdag d. 14. juli, men den korrekte ugedag er ONSDAG d. 14. juli kl. 19.00. Vi beklager fejlen.