Referat af generalforsamling 30/3-2023

Generalforsamling
Generalforsamling
 • Valg af dirigent: På bestyrelsens forslag blev Niels Knudsen valgt.
 • Formandens beretning 

Dansk Hestevæddeløb står ved en skillevej i arbejdet på at blive selvfinansierende og hvor banerne fremadrettet skal have fokus på totaloplevelsen i forbindelse med både løbsdage og udenfor løbsdage. Dansk Hestevæddeløb skal sammen med banerne arbejde for at øge kendskabet og interessen for vores sport. Vi skal have publikum ud på banerne. Konkurrencen om publikums gunst er hård. Vores gæster skal føle sig velkomne og oplevelsen skal være stor, så de har lyst til at komme igen og udbrede det videre.

På baggrund af at der i dag opkræves forskellige brugerbetalinger på de enkelte baner, er der i DTC nedsat et udvalg til at komme med forslag til harmonisering af brugerbetalingen. Det kunne også gælde indenfor billetpriser og årskort

Der har været stor udskiftning i bane personalet og banepersonalets virke er stadig ikke tilfredsstillende. Vi prøver nu noget helt nyt med ansættelse af en kvindelig banemedarbejder: Maggi Rotmann.

I den forbindelse skal det ikke undlades at erindre om, at såfremt man ikke er tilfreds med banens beskaffenhed, skal man kontakte enten Christian Hundebøll, Henrik Lønborg eller undertegnede. Det kan ikke være rigtigt, at vi ikke kan holde en ordentlig tone her på banen.

Derby25 har valgt Jydsk Væddeløbsbane som en af to baner, JVB og Fyn, hvor man vil bruge en del penge på at markedsføre sporten. Der er udvalgt 10 løbsdage og den første allerede langfredag d. 7. april og sidste 13. august. Der er et budget på ca. 100.000 pr. løbsdag. Banen har brug for jeres hjælp til disse arrangementer og håber såfremt I har mulighed for at være guide eller andet, at I vil tilbyde jeres hjælp til at sætte Jydsk Væddeløbsbane på landkortet. Det er Anders, som har bolden på disse arrangementer.

Amatørchamp 2022 blev Pernille Bye Hansen med 11 sejre i 41 starter og montéchamp er Camilla Munk Boeck med 3 sejre i 8 starter.

ATAK’s Fødselsdagsløb blev vundet af Dubai kørt af Dennis Kristiansen og ejet af Charlotte Lohmann 2. og 3. pladsen gik henholdsvis til Quick Overview kørt af Theo Damsgård og Danielle Gardenia kørt af Martin Andreasen. Trøstløbet blev vundet af Captainhaselhof Be kørt af Pernille Bye Hansen.

Første præmien lød i finalen på 40.000, mens første præmien lød på 12.500 i trøstfinalen. Pengene blev fordelt bredt ud og der var præmie til alle heste, der gennemførte både i finale og trøstløb.

Der var også mulepose til samtlige deltagere i de to løb, ligesom der var gavekort til bedst udseende ekvipage på tværs af de to finaleløb.

Der arbejdes på et lignende setup for ATAK´s fødselsdagsløb i år. Husk der er tilmelding til løbet den 17. april og der igen i år vil være præmie til alle finaledeltagere samt deltagerne i trøstløbet. De indledende afdelinger køres i år d. 8. september, mens finale og trøstløb d. 24. september.

Der skal lyde en stor tak til Niels Knudsen, der i samarbejde med Tonny og Knud holder vognene i orden. Vi vil dog også gerne benytte lejligheden til at minde folk om, at vognene skal vaskes efter brug. Og tak til jer der allerede nu gør det. I år har vi ligeledes fået hængt en tavle op samt givet vognene numre, så det er lettere for brugerne at kommunikere evt. fejl og mangler ved vognene videre. Vi har oplevet dette tiltag er taget fint imod og det har gjort det lettere for Tonny, Knud og Niels at holde vognene i orden.

Til sidst skal der lyde en stor tak til Thomas Theilmann for hans arbejde med hjemmesiden, Thomas har sagt ja til fortsat at hjælpe med vedligehold af hjemmesiden, selvom han ikke længere er i bestyrelsen, det er vi glade for.

 • Regnskabet blev præsenteret af Rikke – der var spørgsmål til momsregnskab samt JVB’s tilgodehavende – begge spørgsmål blev besvaret.
 • Valg af bestyrelsesmedlem – Charlotte Gregersen blev valgt ind og Rikke Knudsen modtog genvalg 
 • Bestyrelsessuppleant 1 Poul Søgaard og 2 valg Mads Hjortsballe 
 • Revisor – Lars Munk og Jørn Fuhlendorff blev genvalgt – revisorsuppleant: Jens Erik Kruse 
 • Der var ingen indkomne forslag.
 • Poul Bjerring fremlagde sportens situation – punkter han var omkring ses nedenfor.
 • Aftalen med Sverige og nedtrapning af samarbejdet med kulturministeriet. 
 • Sko og vogn info, der arbejdes på at finde en løsning på at samle alkoholtest, sko og vogn info et samlet sted. 
 • Samt indhegning af banen, alle baner skal indhegnes, så de opfylder kravene for det nye SIBA. 
 • Der kan på kontoret hentes en brochure med et overblik over alle SIBA reglerne.
 • Der kigges ind i bedre banelys. 
 • Forventelig en investering i det hele på mellem 8-10 mio. kr. for ovenstående.
 • Positiv på sponsoropsætningen, der er kommet en 5-7 nye sponsorer på kort tid. 
 • Brugerbetalingen skal ensrettes, så det ikke er pga. det argument at folk skifter licens til andre baner. Materielforsikring er jo egen forsikringsordning, da der ikke er forsikringsselskaber der vil tegne forsikring med os. Plan omkring at ligge alt materielforsikring sammen på alle baner, også splitte det ud. 

Skriv et svar