Referat af generalforsamlingen 20/2 2024 – Århus

Dagsorden

Valg af dirigent

Valget faldt på Dennis Nikolajsen efter opfordring fra bestyrelsen, ingen indvendinger.

Der var Ingen indsigelse imod udsendelsen af indkaldelsen, den var sendt rettidig ud på brev, såvel som på mail.

Formandens beretning:

2023 er året hvor der er sket rigtig meget på JVB. Pr. 1. august har Anders Ebsen overtaget direktørposten efter Christian Hundebøl.

Der havde igennem lang tid været diskussion omkring baneforvalter Jacob Ebbesens stilling, og der blev besluttet at opsige Jacob Ebbesen. Banemedarbejder Maggi virkede ikke helt til at have fundet sig til rette og stoppede ligeledes også. I stedet er Thomas og Hans blevet ansat, som begge kløer på. Det er en vanskelig opgave at gøre alle tilpas, da der er mange meninger. Husk at gå enten til direktøren, Henrik Lønborg eller undertegnede, såfremt man ikke er tilfreds.

Derudover er også Anders Andersen blevet ansat som salgs- og eventansvarlig og har dermed overtaget Anders Ebsens tidligere arbejdsopgaver Lejemålet med Smagsrummet blev opsagt til fraflytning 31/12 2023, da Jydsk Væddeløbsbane selv skal bruge lokalet, f.eks. til hesteejerlounge, gæster, sponsorer m.m., i den forbindelse startede renoveringen af underetagen 2. januar.

Pr. 1. januar blev der skiftet leverandør af øl og vand. Det er nu Royal Unibrew. Ligeledes pr. 1. januar kan man ikke længere tage drikkevarer med alkohol ind på pladsen. Det er dog stadig sådan at man kan medbringe drikkevarer uden alkohol og mad.

Vedr. Kongelunden har der været afholdt møde, hvor den nye lejekontrakt blev behandlet. Man vil bestræbe sig for mindst en løbetid på 30 år. Permanent parkering på inderkredsen er frafaldet. Cykelcrossbanen på størrelse med 4 folde står stadig ved magt syd for banen.

Amatørchamp 2023 blev Pernille Bye Hansen med 9 sejre i 43 starter, mens Nikoline Nikolajsen blev nr. 2 med 6 sejre i 28 starter. Montechamp blev Michelle Mønster med 4 sejre i 9 starter.

ATAK’s Fødselsdagsløb blev vundet af Fox On The Run S kørt af Heidi Lønborg 2. og 3. pladsen gik henholdsvis til Herman K kørt af Mike Kristensen og Gubbe Game kørt af Jimmi C. Nielsen. Trøstløbet blev vundet af Go Go Flex kørt af Claus Jensen. Førstepræmien lød i finalen på 37.500 kr. mens første præmien lød på 12.500 i Trøstfinalen. Pengene blev delt bredt ud og der var præmie til alle heste, der gennemførte både i finale og trøstløb. Der var også muleposer til samtlige deltagere i de to løb, ligesom der i de to finaleløb var gavekort på 500 kr. til L-H Foder til den bedst udseende ekvipage.

Der skal endnu engang lyde en stor tak til alle vores sponsorer til løbet, der har gjort det muligt for os amatører at køre om disse præmiesummer. Der arbejdes på et lignende setup for ATAK’s Fødselsdagsløb i år. De indledende afdelinger køres i år d. 6/9, mens finale og trøstløb 29/9. Ligesom de sidste år arbejdes der på, at der bliver gjort noget særligt ud af formløbet denne dag.

Efter løbene d. 6. august, amatørdag, var der et hyggeligt grillarrangement i Tutten med stor opbakning. Vi håber at kunne lave et lignende arrangement igen i år.

ATAK har fået mange opfordringer til at afholde fællestræning. Første fælles træningsdag blev afholdt lørdag d. 2. september kl. 11.00 med 3 løb, henholdsvis et efter tiden 1.30, et efter tiden 1.45 og et montéløb. Arrangementet var en succes og efter træningen blev der hygget i Tutten, Sponsorer for dagen var Flemming Reinholdt, Aarhus Travklub og ATAK. Der blev igen efterspurgt fælles træning. Det er ikke let at finde en dag, da banen skal lukkes mens løbene foregår. Datoen blev lørdag d. 9. dec. Der blev udskrevet et løb efter 1.30, 1.45 og et montéløb + Thomas Bonde tilbød at køre med startbilen. Interessen var ikke stor og da vejret ikke var med os, blev det til 4 startende i alt. Efter træningen havde vi det atter hyggeligt i Tutten, hvor der blev serveret gløgg og æbleskiver og der blev trukket lod om en god flaske rødvin skænket af Jørn Stæhr til to af de deltagende ekvipager. Ole Eriksson, Århus Travklub og ATAK var sponsorer for denne træningsdag. Såfremt interessen er der vil vi godt prøve igen, men vi vil tillade os at der mindst skal deltage 16 ekvipager. Måske er det på et forkert tidspunkt, det bliver afholdt.

Der vil fortsat i 2024 være ærespræmie til vindende kusk/rytter i SU formløb i såvel sulky som monté. Desværre er der ikke mange SU løb, som bliver gennemført. 

Den 21. januar deltog Charlotte Gregersen og Mick Holmark fra ATAK sammen med de andre baners amatørforeninger og FDT i en workshop arrangeret og med deltagelse af DH. Workshoppens fokus var: hvordan vi fastholder folk og rekruttere nye til travsporten. Work shoppen startede ud med fælles snak om, hvor de aktive så udviklingspunkter i sporten i forhold til at fastholde og rekruttere nye folk. Herefter blev de forskellige punkter prioriteret og der blev talt om løsningsforslag. De højest prioriterede punkter var:

Propositioner – Her blev der diskuteret om konkurrencen er for hård, om der er for få løb, om præmiefordelingen skal være anderledes, samt om der er muligheder nok for at deltage i løb som ny i sporten. Af løsningsforslag blev der nævnt en bred præmiefordeling, som vi ser det i amatørløbene nu, evt. prioritering af at ejerkørte og amatørtrænede heste skulle have fortrinsret til amatørløb, der blev også nævnt en udelukkelse af trænerheste fra amatørløb (det var der meget forskellig holdning til. Der blev også foreslået flere breddedage, samt ideer til hvordan man sikre, at SU-løbene kommer op og stå (større præmier, min. Antal af heste i løbet, mindske begrænsningerne for deltagelse for at få flere til at melde).

Adgang til heste uden at have faciliteterne – her blev det diskuteret, om man kan skabe nogle former at have travhest på, uden at have faciliteterne selv. Her blev der talt ind i løsningsforslag med fokus på travskolerne og evt. travkollektiver f.eks. på et træningscenter.

Af andre væsentlige punkter, der blev diskuteret kan nævnes starttidspunkter for løbsdage og placering af løbsdage, samt manglende hjælp/vejledning til nye i sporten.

I år er det vores tur til at afholde DM for amatører, hvilket sker d. 9. maj, Kristi Himmelfartsdag. Det er en stor opgave, og det kan blive svært at skaffe heste, så vi håber at I vil være villige til at startmelde til disse løb. Det er den mest og næstmest vindende kusk fra de 7 travbaner i Danmark, som deltager. Det er 14 kuske, som skal ud at køre i 3 løb Det vil sige vi skal bruge 42 heste. Det skulle gerne blive en festlig dag. Fra Århus deltager Pernille Bye Hansen og Lars Munk.

Det var søndag d. 29. juni 1924 kl. 15.30, at den nuværende placering af banen blev indviet med galop og forhindringsløb. Der skulle dog gå syv år før traverne fik adgang til galopbanen og yderligere fire år før der blev anlagt særskilt travbane. 100års jubilæet bliver fejret med væddeløb 3 dage i træk, der startes d. 28. juni med Jydsk 4 årings hoppegrandprix, fortsætter lørdag d. 29. juni med galopløb med det klassiske Jyllandsløb som hovedbegivenhed og søndag d. 30. juni sættes der så punktum med finalerne i både Jydsk 4 årings grandprix og Preben Munchs mindeløb og med en ny Grand Slam 75 dag som spilleform. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen på disse dage. De frivillige på JVB står bag en 100 års jubilæumsnål, som kan købes for 100 kr. For 25 kr. kan man købe en æske til nålen. Ligesom der til samtlige vindere af travløb og galopløb resten af året bliver uddelt en rosset. Det er et stort arrangement, der har aldrig før været afholdt 3 løbsdage i streg på JVB.

Der skal lyde en stor tak til Niels Knudsen og Tonny, der i samarbejde holder vognene i orden. Desværre har Niels meddelt at han ønsker at trække sig fra denne opgave. Vi gør det bedste for at kunne holde vognene i orden, desværre virker det ikke altid som om det er nok eller at det bliver påskønnet. Alt for ofte oplever vi at vognene ikke er vasket af. Såfremt dette fortsætter er der ingen, som har lyst til at hjælpe. Dog skal der lyde en stor tak til alle dem, som giver et nap med. 

Her til slut skal der også lyde en stor tak til Tonny, som på grund af arbejdspres har valgt ikke at fortsætte. Tak til Thomas Theilman, som tager sig af ATAK’s hjemmeside.

Paul Bjerring var inviteret med til orientering fra forretningsudvalget og DTC. Ligesom banepersonalet og Anders Ebsen var inviteret med, bl.a. til drøftelse af pasning af banen og generel orientering.

 • Fremlæggelse af regnskabet – Rikke Knudsen fremlagde regnskabet for 2023, der var ingen indvendinger, og regnskabet blev godkendt.
 • Valg af formand – Anne Marie Kjær blev genvalgt.
 • Valg af bestyrelsesmedlem – Mick Holmark blev valgt ind. Christina Astrup blev genvalgt.
 • Valg af bestyrelsessuppleanter – Poul Søgaard blev valgt som 1. suppleant, Annette Uglebjerg blev valgt ind som 2. Suppleant. 
 • Valg af revisor – Her blev Lars Munk og Heidi Astrup valgt 
 • Valg af revisorsuppleant – Her blev Dennis Nikolajsen valgt
 • Indkomne forslag – der var ingen indkomne forslag 
 • Oplæg fra Anders Ebsen – punkter han var omkring ses nedenfor
 • Orientering omkring Dansk HV, herunder løbstidspunkter – JVB takker nej til Lunch trav, samt tirsdage til kl. 16, endnu ikke en afgørelse omkring dette.
 • Mht. Kongelunden er der forhandlinger i gang mht. Kontrakt, hvor der er fremsat ønsker til dennes indhold. Info følger når der er nyt.
 • Der arbejdes på nyt lysanlæg på banen, der igennem længere tid har givet udfordringer.
 • Udarbejdelse af ordensreglement/kodeks er sat i søen, med minimums forventninger til fællesskabet, og konsekvens heraf hvis dette ikke efterleves.
 • Eventuelt 
 • Her blev nævnt at der skal vaskes nummerskilte, da det er træls for de frivillige som hænger dem på plads, at dette ikke er gjort. Uanset er det en regel at det skal gøres, gebyr kan blive pålagt hvis det ikke efterleves. 
 • Der blev spurgt indtil om man kunne støtte travsporten igennem OK tankkort, det kan man desværre ikke.
 • Spørgsmål til championatsfesten, denne er planen at skulle slåes sammen med 100år jubilæumsdagen, info følger.
 • Der blev spurgt ind til evt. boksleje til sine egne ting, så det kunne opbevares på banen. 

Bestyrelsen har herefter konstitueret sig således:

Formand: Anne-Marie Kjær

Næstformand: Mick Holmark

Kasserer: Rikke Knudsen

Sekretær: Christina Astrup

Bestyrelsesmedlem: Charlotte Gregersen

Udenfor bestyrelsen: 

Hjemmeside: Thomas Theilmann hjælper fortsat med hjemmeside og facebook.

Skriv et svar