Indkaldelse til generalforsamling i ATAK

Generalforsamling
Generalforsamling

Torsdag 30. marts 2023 kl 19:00

Sted: Tutten, JVB

Dagsorden: 

 • Valg af dirigent 
 • Formandens beretning 
 • Regnskabet fremlægges til godkendelse 
 • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (Rikke Knudsen og Thomas Theilmann er på valg. Thomas modtager ikke genvalg. Rikke Knudsen modtager genvalg)
 • Valg af bestyrelsessuppleanter
 • Valg af revisor
 • Valg af revisorsuppleant
 • Indkomne forslag
 • Eventuelt 
  Oplæg af Paul Bjerring vedr. ensretning af diverse brugerbetalinger, herunder også materialforsikring.

Forslag der ønskes behandlet, skal være i bestyrelsens hænde senest 25 marts 2023, kan mailes til os på: aatak@outlook.dk

I forbindelse med generalforsamlingen vil ATAK være vært for et lille traktement 

På bestyrelsens vegne 

Skriv et svar