Lysaftener i ændret form

Lysaften
Lysaften

I perioden november til marts er der lysaften med mulighed for træning på tirsdage.
Første gang tirsdag d. 1. november.

Med baggrund i de stigende energipriser vil muligheden for at træne under lys være begrænset til tidsrummet tirsdage kl. 17.30-19.30.
Lyset slukker automatisk kl. 19.30.
Travbanen og fiber-træningsbanen er fælles på lysaftener.
Amatørstalden benyttes til forspænding på lystræningsaftener, og i tilfælde af spidsbelastning kan stald T8 også benyttes.

Skriv et svar